Waar staan wij voor?

Flex One is een bedrijf met een uitgesproken visie op personeelsmanagement. Wij verplaatsen ons in de werkgever: wat kunnen wij doen om in zijn vraag naar arbeid te voldoen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij hem in contact brengen met de juiste flexibele medewerker?

Veel uitzendorganisaties zijn bereid mee te denken met hun klanten. Flex One Personeelsmanagement gaat echter een stapje verder: Wij verplaatsten ons volledig in de belangen van de klant en opereren vanuit de gedachte dat wij 1 zijn met diens organisatie. Ondernemen vanuit de visie van de werkgever, zo noemen we dat. De klant staat centraal bij alles wat wij doen. In een klimaat waar middelmatigheid nogal eens de standaard is, willen wij ons onderscheiden door een innovatieve dienstverlening op het hoogste niveau te leveren.

Flex One hecht bijzonder sterk aan een juiste match en zal nooit ‘zomaar’ tijdelijke medewerkers naar haar klanten sturen. Integendeel, Wij zoeken voor iedere baan de meest geschikte persoon. Daarom besteedt Flex One veel tijd en aandacht aan het opstellen van de selectiecriteria, samen met de werkgever. Op basis van deze criteria gaat Flex One daarna op zoek naar geschikte kandidaten. Wij beschikken over een uitgebreide database met een groot aantal kwantitatieve, maar vooral ook kwalitatieve, (persoons)gegevens. Uit deze gegevens wordt een eerste selectie van geschikte kandidaten gemaakt. Deze kandidaten worden vervolgens grondig door Flex One gescreend middels gesprekken en eventueel aanvullende testen. Harde criteria, zoals opleiding en werkervaring, garanderen niet altijd een goede match. Daarom voert Flex One ook altijd deze persoonlijke gesprekken. Om een match te doen slagen, zijn verder echter ook kennis van de branche, onderneming, de arbeidsplek en de wensen van de werkgever onmisbaar bij de selectie van geschikt personeel. Over die kennis beschikt Flex One. Dankzij de professionele achtergrond van de medewerkers is Flex One goed thuis in de meeste branches en in de regio. Flex One kent haar klanten en kandidaten; de lijntjes zijn kort. Dat maakt Flex One bij uitstek geschikt voor de werving, selectie, detachering en het uitzenden van personeel.’ Pas als blijkt dat werkgever en kandidaat naar alle waarschijnlijkheid zullen matchen, brengt Flex One ze met elkaar in contact.

rawpixel-665371-unsplash