Vergelijk uw personeelskosten

Als service aan haar klanten biedt Flex One personeelsmanagement de mogelijkheid om de kostprijs van vast personeel te berekenen. Deze kostprijsberekening is gebaseerd op de aanname dat de exacte kostprijs per uur van een vaste werknemer gebaseerd moet zijn op alle zichtbare en onzichtbare kosten.

Met name de onzichtbare kosten, zoals verplichte doorbetaling van feestdagen, kosten van de arbodienst en ziekteverzuim werken in belangrijke mate door in de kostprijs van vast personeel. Wij maken graag een afspraak met U om de exacte kostprijs en het voordeel voor U te berekenen.