Flex One gaat terug naar 'toekomstgericht ondernemen'

Flex One wil ondernemen vanuit de visie van de werkgever. Aandacht hebben voor onze klanten staat centraal bij alles wat wij doen. Flex One wil zich onderscheiden door een innovatieve dienstverlening op het hoogste niveau. Innovatief ondernemen is volgens ons de manier om voordeel te behalen uit interne bedrijfsprocessen en ons daardoor kwalitatief en prijstechnisch te onderscheiden van overige aanbieders.

Kennis en ervaring, het juiste personeel op de juiste plek

Door onze jarenlange kennis van arbeidsprocessen is kwalitatief personeel de vaste standaard bij Flex One. Opleiding en werkervaring alleen garanderen niet altijd een goede match. Kennis van uw branche, onderneming, de arbeidsplek en uw wensen is onmisbaar bij de selectie. Flex One bepaalt dan ook samen met u hoe de selectiecriteria er precies uit komen te zien.

De database van Flex One bevat een groot aantal kwantitatieve, maar vooral ook kwalitatieve (persoons)kenmerken. Data die wordt gematcht met uw selectiecriteria.

Concurrerend in tariefstelling, ook met uw eigen kostprijs

Personeelskosten vormen meestal een wezenlijk deel van de bedrijfskosten. Tarieven moeten in de optiek van Flex One dan ook zo laag mogelijk liggen zodat een optimaal rendement bij de klant wordt gegarandeerd.

Deze visie is de basis geweest voor de wijze waarop wij ondernemen. Flex One realiseert een directe kostenreductie doordat de bedrijfsprocessen volledig geautomatiseerd zijn, vanaf de inschrijving van kandidaten tot aan de verwerking van urendeclaraties en de salarisadministratie. Dit voorkomt niet alleen storende fouten en tijdrovend herstel, maar betekent ook lage tariefstelling. Daarnaast minimaliseert Flex One vaste bedrijfskosten door te profiteren van schaalvoordelen die ontstaan uit samenwerking met andere ondernemingen. Overigens kent onze tariefstelling een plafond. Bij hogere bruto lonen is de opslag nominaal en niet meer een percentage van het bruto loon. Dit houdt u flexibel, ook voor personeel voor het midden- en hoger kader.

Bereikbaarheid buiten kantoortijden is de standaard

Flex One is ontstaan vanuit werkgeverszijde en begrijpt daarmee dat arbeid een belangrijke factor is om de ondernemingsdoelstelling te verwezenlijken en niet andersom. Vanuit deze optiek begrijpen wij ook dat middelmatigheid voor u niet voldoende mag zijn. Flex One onderscheidt zich door u een optimale dienstverlening te bieden, zoals u een optimale dienstverlening aan uw klanten wil garanderen.

Flex One heeft haar bedrijfsprocessen dan ook zodanig ingericht dat wij het grootste deel van onze beschikbare tijd aan u kunnen besteden. Dit wordt o.a. gerealiseerd door op een innovatieve manier gebruik te maken van webapplicaties, waaronder real-time managementinformatie, digitale verwerking van opdrachtovereenkomsten, urendeclaraties, salarisstroken en natuurlijk archivering daarvan in onze database. Overigens kunt u deze gegevens continu raadplegen of afdrukken.